Vörös hétköznapok

Share

1919. március 21-én kikiáltották a Magyarországi Tanácsköztársaságot, mely szovjet típusú államberendezkedése révén gyökeres szakítást jelentett a korábbi évszázadok állami és alkotmányos rendjével. Megkezdődött az államosítás: szocializálták a lakóházakat, a boltokat, az üzemeket, az áruházakat, az iskolákat, a színházakat, a mozikat, a könyvtárakat, a műkincseket, a közép- és nagybirtokokat. A magántulajdon elvétele a korábbi tulajdonosokat (arisztokrácia, papság, nagypolgárság) az új rendszer ellenségévé tette. A földosztás elmaradása révén pedig a parasztság is egyre inkább kiábrándult és fokozatosan szembehelyezkedett az új rendszerrel.

Témához kapcsolódó feladatok
cím szerint
idő szerint
12 perc
Levéltári dokumentumok a Tanácsköztársaság időszakából
A Magyarországi Tanácsköztársaság története
12 perc
A források segítségével válaszolj a Tanácsköztársaság választójogához kapcsolódó kérdésekre!
A Magyarországi Tanácsköztársaság választójoga
POPUP
Témához kapcsolódó dokumentumok
Csanád vármegye munkás-, katona- és földműves tanácsának határozata a terrorcsapatok felszámolásával kapcsolatban, Kiskunfélegyháza, 1919. július 9.
Csuvara Mihály kormányzótanácsi biztos jelentése a muraszombati járásról, Muraszombat, 1919. július 21.
Tájékoztató a hadsereg főparancsnokának a helyi kivégzések ügyében lefolytatott vizsgálatról, Kiskunfélegyháza, 1919. április 30.
Tanácsválasztási felhívás, Kecskemét, 1919. április 4.