Rólunk

A 21. században a gyors társadalmi átalakulások, technikai változások, a megváltozott oktatási módszerek arra ösztönzik a közgyűjteményeket, hogy a felnövekvő generációkat új módszerekkel érjék el, új módszerekkel segítsék őket hozzá a kultúra megismeréséhez, és tanítsák meg őket sokszínű kulturális örökségünk értékelésére. A Magyar Nemzeti Levéltár kiemelt fontosságúnak véli, hogy a diákok megismerjék azokat az elsődleges történelmi forrásokat, melyekről ismereteiket egyelőre tankönyvekből szerzik. Ennek egyik legjobb eszköze a levéltár-pedagógia.

A levéltár-pedagógia egy olyan nem-formális oktatási, nevelési tevékenység, mely a Magyar Nemzeti Levéltár iratgyűjteményen alapul, az iratokban rejlő tanulási lehetőség kihasználásával hozzáférhetővé teszi a kulturális örökség általa őrzött dokumentumait az oktatási intézményekben tanulók számára. Mindezt különböző tematikájú, a diákok életkori sajátosságaihoz igazodó interaktív foglalkozások formájában valósítja meg a levéltár épületében, valamint az online térben. A levéltári iratanyag ismeretének birtokában a tudásmegosztás jegyében aktívan támogatja a tanulás folyamatát, összhangban állva a köznevelési célokkal és tartalmakkal. A mában gyökerező történeti problémákkal való találkozás révén segít megértetni a múltat, a múltban zajló történeti folyamatokat, az esetleges összefüggéseket; a levéltári források segítségével segíti a térben és időben való tájékozódást, kiegészíti és árnyalja a diákok által már elsajátított ismereteket. Nagy hangsúlyt helyez az egyéni tudásépítésre, a tantárgyköziségre és a Nemzeti Alaptantervben meghatározott különböző kompetenciák: úgy, mint anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésére.

Levéltár-pedagógiai foglalkozásainkról bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://mnl.gov.hu/mnl/ol/leveltar_pedagogia

2020-tól a Magyar Nemzeti Levéltárban felgyorsult az a törekvést, hogy szabadon elérhető, online tartalmak, alkalmazások létrehozásával és megosztásával támogassa az iskolai oktatást. A levéltári forrásokhoz, adatbázisokhoz kapcsolódó feladatok által a diákok megismerkedhetnek a levéltár gyűjteményével és fejlődik szövegolvasási, szövegértési és digitális kompetenciájuk. Az Oktatólapok felület lehetővé teszi, hogy a levéltár-pedagógiai foglalkozásokat az IKT eszközök bevonása révén digitális oktatási tartalmakkal egészítsük ki, színesítsük.

Hazai közgyűjtemények közötti együttműködést erősítve több közös online levéltár-pedagógiai projekt indult el a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárral, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeummal.

2022 szeptemberétől indul a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésében egy 30 órás pedagógus-továbbképzési program, mely a Digitális levéltári források élményközpontú használata a köznevelésben viseli. Célunk, hogy a pedagógusok megismerjék és közelebb kerüljenek a levéltárhoz és az ott őrzött elsődleges forrásokhoz; szakmai módszereket, ötleteket kapjanak azok digitális oktatási környezetben történő pedagógiai alkalmazásához. Ez által képessé váljanak a levéltár gyűjteményére épülő digitális tartalmak készítésére és a magyar történelem hiteles forrásokból történő megismerésére, megismertetésére. Bővebb információ a képzési programról: https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=8018

A Magyar Nemzeti Levéltár legtöbb tagintézménye szervez különböző korcsoportok számára változatos tematikák mentén levéltár-pedagógiai foglalkozásokat. A levéltár-pedagógiai programokról, a levéltár-pedagógusok elérhetőségeiről a tagintézmények aloldalain, elérhetőségein tudnak tájékozódni. https://mnl.gov.hu/tagintezmenyek Az Oktatólapok portálon a megyei levéltárak iratanyagára építő levéltár-pedagógiai tartalmak is elérhetőek, melyek célzott keresésére a kereső felületen van lehetőség.

Kellemes böngészést és felfedezést kívánunk az Oktatólapok felületen található, folyamatosan bővülő tartalmaink között.

 

Magyar Nemzeti Levéltár

Szakmai Koordinációs Igazgatóság

Módszertani, képzési és levéltár-pedagógiai Osztály

leveltarpedagogia@mnl.gov.hu

 

https://oktatolapok.mnl.gov.hu/

https://mnl.gov.hu/

 

Cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.

Általános postacím: 1250 Budapest, Postafiók 3.

 

Csonka Laura

levéltár-pedagógiai csoportvezető

csonka.laura@mnl.gov.hu

+36 1 225 2815, +36 30 290 6557

 

Sápi Anna

levéltár-pedagógus

sapi.anna@mnl.gov.hu

+36 1 225 2858, +36 30 2904137

 

Gadaneczné Szarka Judit

osztályvezető

gadanecz.judit@mnl.gov.hu

+36 30 290 2404