Rendszerváltozás Magyarországon 1987-1990

Share

A magyarországi „rendszerváltozás” fogalmi, periodizációs és történeti kérdéseket egyaránt felvet. Fogalmi probléma maga az elnevezés is: rendszerváltás –­ rendszerváltozás –rendszerváltoztatás. „Váltani” – a közismert Antall József-i kritika szerint – alsóneműt szokás, az 1990-ben megválasztott miniszterelnök e konnotáció miatt is ajánlotta inkább a közvélemény figyelmébe a „rendszerváltozás” kifejezést. Az érzelmi töltet mellett a finomkodó „rendszerváltozás” használata mellett szól még az a tartalmi különbség, hogy a szó az átalakulást nem egy mindent felforgató eseménynek, hirtelen és tudatos „váltás”-nak, hanem „változás”-nak, vagyis átmenetnek, folyamatnak mutatja. Álláspontunk szerint azonban a „rendszerváltozás” fogalma fejezi ki leginkább az 1987 és 1990 közötti politikai, társadalmi, gazdasági, sőt kulturális átalakulás magyarországi folyamatát. 

 

Témához kapcsolódó feladatok
cím szerint
idő szerint
8 perc
Mennyit tudsz a rendszerváltozásról? Teszteld a tudásod!
Mennyit tudsz a rendszerváltozásról?
15 perc
Nézd meg a rendszerváltozást a levéltári iratok tükrében!
Rendszerváltozás a levéltári dokumentumok tükrében
30 perc
Mit tudsz a Magyar Szocialista Munkáspárt, az Ellenzéki Kerekasztal és a társadalmi szervezetek közötti tárgyalásokról és annak jelentőségéről?
Tárgyalások megkezdése
POPUP
Témához kapcsolódó dokumentumok
A Magyar Népköztársaság Moszkvai Nagykövetségének jelentése Várkonyi Péter külügyminiszternek a Szovjetunióbeli desztalinizációról, Moszkva, 1988. április 28.
A Magyar Színművészeti Szövetség által kiadott téglajegy az Új Magyar Nemzeti Színház felépítéséhez, Budapest, 1986.
A Minisztertanács tagjainak, valamint a Minisztertanács közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek vezetőinek kulcsszámba sorolása és 1988. április 1-jei személyi alapbére, Budapest, 1988. május 1.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, 1989. március 15-i ünnepi rendezvények politikai tapasztalatai, Budapest, 1989. március 21.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások, Budapest, 1989. szeptember 19.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, a Romániából Magyarországra áttelepülni kényszerülő, illetve politikai menedékjogért folyamodó román állampolgárok helyzetével összefüggő teendők, Budapest, 1988. február 9.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, állásfoglalás a Magyar Demokrata Fórum szervezetté alakulásával, tevékenységével kapcsolatban, Budapest, 1988. szeptember 6.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, az egy-, illetve kétkamarás Országgyűlés kérdése; a köztársasági elnöki intézményről szóló törvény elvei; az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásának rendje, Budapest, 1989. április 19.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal megállapodása az érdemi politikai tárgyalások megkezdéséről, Budapest, 1989. június 13.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, az MSZMP viszonya az egyházakhoz és a valláshoz, Budapest, 1989. május 16.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, az MSZMP, valamint a különböző politikai, társadalmi szervezetek között folytatott tárgyalások első szakasza, Budapest, 1989. március 14.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, Grósz Károly látogatása a Szovjetunióban, Budapest, 1988. július 12.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának üléséről, MSZMP KB közleménye Nagy Imre volt miniszterelnöknek és sorstársainak temetésével kapcsolatban, Budapest, 1989. május 31.
MSZMP 1988. május 20-22-i pártértekezletéről, Budapest, 1988. május 20-22.
Nyers Rezső, az MSZP elnökének levele az MSZMP tagjaihoz az új szocialista párt (MSZP) megalakulásáról és támogatásáról, Budapest, 1989. október 19.
Tudósítás Moszkvából, Moszkva, 1988. november 7.