A Rákóczi-szabadságharc

Share

 

A 18. század elejére a Magyar Királyság területi épsége többnyire visszaállt. A török hódoltság előtti politikai viszonyokat viszont már nem volt lehetséges visszaállítani, a Magyar Királyság visszavonhatatlanul betagozódott a Habsburg Birodalomba. I. Lipót abszolutista politikája és a török háborúk okozta szenvedés a magyar társadalom jelentős részét szembefordította a Habsburg-kormányzattal. Az 1703-ban kitört II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc az ország önállóságáért, a rendi kiváltságok védelméért küzdött, mely azonban a külpolitikai események, az egyenlőtlen erőviszonyok és a belső társadalmi ellentmondások miatt megbukott. Az 1711-es mindkét fél számára kompromisszumosnak tekinthető szatmári békével végül sikerült Magyarország pozícióit kedvezőbb helyzetbe hozni a birodalmon belül. 

Témához kapcsolódó feladatok
cím szerint
idő szerint
8 perc
Mi a brezáni kiáltvány? El tudsz olvasni a több, mint 300 éves iratot?
A brezáni kiáltvány
15 perc
A rendelkezésre álló kódtábla segítségével próbáld meg feltörni a kódolt levelet!
A kód neve: Rákóczi!
8 perc
Mennyire ismered II. Rákóczi Ferencnek és szüleinek életét?
II. Rákóczi Ferenc és családja
POPUP
Témához kapcsolódó dokumentumok
A brezáni kiáltvány, Brezán, 1703. május 6.
Az ónodi országgyűlés végzéseinek első oldala és utolsó oldalai, II. Rákóczi Ferenc autográf aláírásával és nagypecsétjével megerősítve, Ónod, 1707. június 22.
II. Rákóczi Ferenc nagypecsétjének lenyomója
Pápai János és Horváth Ferenc kódolt levele II. Rákóczi Ferencnek, Konstantinápoly, 1706. április 30.