Magyarországi nemzetiségek

Share

A magyarok kárpát-medencei megjelenésüktől, majd letelepedésüktől kezdve folyamatosan kapcsolatba kerültek más etnikumokkal. Voltak, akiket itt találtak őseink, voltak, akiket hívtak, voltak, akik ellenség elől menekülve törtek be az országba. Voltak, akik beszivárogtak a magyarság által gyéren lakott területekre és ott telepedtek le. Voltak, akik le sem telepedtek, csak évszázadokon át vándoroltak az országban. Voltak olyan nemzetiségek, amelyek gyorsan beolvadtak és magyarrá váltak, de olyanok is voltak, akik máig megőrizték az identitásukat, kultúrájukat. A magyarországi nemzetiségek származásának, kultúrájának, identitásának megismerése hozzájárul a közös múltunk feltárásához és megértéséhez, melyhez a témakör feladataival és a hozzájuk kapcsolódó levéltári dokumentumokkal szeretnénk segítséget nyújtani. 

 

 

 

 

Témához kapcsolódó feladatok
cím szerint
idő szerint
8 perc
Napjainkban is élnek elismert nemzetiségek Magyarországon. Vajon ki tudod találni, kik lehetnek ők?
Magyarországon élő elismert nemzetiségek
20 perc
Mit tudtok a török-magyar együttélésről?
Török-magyar együttélés
POPUP
Témához kapcsolódó dokumentumok
1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában, Buda, 1868. december 6.
Kitelepített személy Csehszlovákiában maradt ingó vagyonának felkutatása és elszállítása céljából kiállított úti igazolvány, Budapest, 1948. április 5.
Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek levele Nagy Ferenc miniszterelnöknek a magyarországi németek helyzetének javítása érdekében, Esztergom, 1947. április 10.
Ravasz László dunamelléki református püspök levele Nagy Ferenc miniszterelnökhöz a felvidéki magyarok érdekében, Budapest, 1947. február 5.