Hely- és társadalomtörténet

Share

A Magyar Nemzeti Levéltárnak mint 21. századi modern közlevéltárnak egyik kiemelt célja, hogy folyamatosan fejlődő és bővülő levéltári gyűjteménye révén képes legyen megjeleníteni és dokumentálni a nemzet írott örökségét, valamint alakítsa és erősítse a nemzet, a lokális közösségek és az egyének, állampolgárok azonosságtudatát.

Témához kapcsolódó feladatok
cím szerint
idő szerint
8 perc
Töltsd ki a levéltár-ismertető totót!
13+1 kérdés a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltáráról
15 perc
Ismerd meg a reformkori fürdőtelepet!
A balatonfüredi fürdőtelep
20 perc
Mi olvasható le egy 18. századi térképről?
A földrajzi és gazdasági környezet átalakulása Veszprém megyében a 18. században
10 perc
Középkorból jöttem, mesterségem címere...!
Céhek, mesterek, szakmák
10 perc
Játékos levéltári kvíz a címerekkel kapcsolatban
Címerek nyomában - játékos levéltári kvíz
15 perc
Heraldika fiataloknak levéltári forrásokkal
Címertani kérdések Vas megyei forrásokkal
45 perc
During the Great Depression, several misery mitigating actions were organized in Hungary.
Economic crises – Diary notebook of László Rajk
45 perc
The Café of the Unemployed was established in 1929 on the initiative of "The Association of the Unemployed".
Economic crises – The café of the unemployed in Norway
15 perc
Unatkoztak a fürdővendégek Balatonfüreden?
Élet a balatonfüredi fürdőtelepen
45 perc
Századfordulós kvíz levéltári dokumentumok felhasználásával
Expecto actam, avagy online barangolás a levéltári iratok között
60 perc
Mit tudhatunk meg egy fotóról, plakátról?
Így kutattok ti…
60 perc
Helytörténeti kvíz Szegedről
Ismerd meg Szegedet levéltári iratok tükrében!
15 perc
Oklevéltan fiataloknak levéltári forrásokkal
Kérdések a diplomatikáról Vas megyei forrásokkal
15 perc
Meg tudod mondani, hányadikára esik húsvét, vagy mikortól számítjuk a zsidó naptár kezdetét?
Kérdések a kronológiáról Vas megyei forrásokkal
45 perc
Közgyűjteményi kincsek a magyar zsidóság történetéről
Közös útjaink - Fejezetek a magyar zsidóság történetéből
40 perc
In September 1939, following the German and Soviet occupation of Poland, many Poles chose to leave the country.
Migration – Polish refugees in Hungary
10 perc
Egy gimnazista a háborúban
Mindennapok története – Háborús napló
7 perc
Mit jelenthetnek a szavak?
Mindennapok története – Hétköznapi szavak
10 perc
Adok-veszek egy háztartási naplóban
Mindennapok története – Mennyi pénz maradt a kasszában?
10 perc
Minden szó számít!
Mindennapok története – Üzenet a névjegyen
15 perc
Hogyan készül az oklevél?
Oklevélkészítés
15 perc
18. századi főpapi végrendelet
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök (1745–1762) végrendelete
15 perc
The worldwide Spanish flu epidemic that erupted at the end of World War I, hit Western Europe in July 1918.
Pandemics and epidemics – Spanish flu in Esztergom County
20 perc
Cholera entered the country from the northern and Serbian battlefield, with wounded or sick soldiers sent home.
Pandemics and epidemics – Spread of the cholera disease during WW1
15 perc
Hogyan nézett ki egy 17. századi végrendelet?
Sándor György pápai nemes és felesége végrendelete
8 perc
Egy ismert utazó nyomában
Utazók és kalandorok - Berzenczey László nyomában
20 perc
A térkép jelmagyarázatának feloldása és értelmezése
Veszprém megyei németek betelepítése – Fogalom és jelmagyarázat
20 perc
Keresd meg a kolostorokat és rendeld a településeket a szerzetesrendek nevei mellé!
Veszprém megyei németek betelepítése – Szerzetesek és kolostorok 1797-ben
20 perc
Keresd meg a térképről a mezővárosok és várak, romos várak jelzéseit!
Veszprém megyei németek betelepítése – Várak és városok 1797-ben
POPUP
Témához kapcsolódó dokumentumok
A budapesti Madách Gimnázium zsidó osztályának megszüntetése, 1940. december 16.
A feketevágások fokozottabb üldözésére való felhívás
A pápai járás zsidóságának és jövedelmének összeírása, 1831.
A pápai zsidó szabók céhalakítási kérelme, 1833. augusztus 8.
A pápai zsidóság helyzete, 1848. március 26.
A pesti zsidóság felajánlása a haza javára, 1848. május 29.
Angelo Rotta pápai nuncius levele Sztójay Döméhez, 1944. május 15.
Deák András levele Teleki Pálnak a második zsidótörvény kapcsán, 1939. április 4.
Érettségi a nagyváradi zsidó gimnáziumban, 1944. május 4.
Források Vas megye történetéhez – A Vas vármegyei nemes és nemtelen községek rendtartása
Gettósítás Veszprémben, 1944. április 25.
Helyzetkép a kassai zsidó vagyon elosztásáról, 1944. június 2.
Horthy Miklós levele Teleki Pálnak a zsidókérdésről, 1940. október 14.
Javaslat a budapesti zsidóság elhelyezéséről, 1944. május 9.
Jelentés Máramaros vármegye közegészségügyi állapotáról, 1944. május 23.
Levél a vallási előírások megszegésével vádolt Lőw Lipót érdekében, 1846. december 18.
Löw Lipót kanizsai zsidó iskolai tevékenysége, 1846. augusztus 1.
Numerus clausus, 1920. szeptember 24.
Özv. Stern Lázárné kérelme mentesítése ügyében, 1944. április 25.
Törvény a zsidókról, 1849. július 28.